FANDOM


Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος wiki είναι εξαιρετικά εύκολη. Ακριβώς επειδή τα Wikis είναι μια γενική έννοια, μπορούν να εφαρμοστούν με εύχρηστο τρόπο σε μια μεγάλη ποικιλία συνεργασιών που βασίζονται στο Διαδίκτυο (Web-based collaborations). Τα δύο δυνατά του σημεία είναι ότι βοηθά τη συνεργασία μεταξύ των χρηστών και επιτρέπει την ψηφιακή κοινότητα να διατηρήσει, να ενημερώσεικαι να εκσυχρονίσει την πληροφορία με τρόπο εξαιρετικά ομαδικό και εύκολο. Στο Διαδίκτυο υπάρχουν πληθώρες επιλογές από έτοιμα περιβάλλοντα, στα οποία, δωρεάν (ίσως με την προβολή μόνο κάποιων διαφημίσεων) και ακολουθώντας απλά βήματα, είναι δυνατόν ο καθένας να εκμεταλλευτεί τις ευκολίες που προσφέρει η τεχνολογία. Τέτοια παραδείγματα είναι:

Wikia (http://www.wikia.com)

PBwiki (http://pbwiki.com)

Wikispaces (http://wikispaces.com)

Wetpaint (http://wetpaint.com) κτλ.

Στη συγκεκριμένη φάση θα επιλέξουμε το http://www.wikia.com/Wikia , έχοντας ως κατευθυντήρια γραμμή το http://it.web2lang-learning.wikia.com . Με απλά, επομένως, βήματα δημιουργούμε συνεργατικά το δικό μας περιβάλλον:

 • Επιλέγουμε το create a wiki
 • Στη σελίδα που θα μας ανοίξει επιλέγουμε τη γλώσσα (language). Για το συγκεκριμένο μάθημα επιλέγουμε την ιταλική γλώσσα ( it-italiano). Αυτομάτως οι επιλογές γράφονται στα ιταλικά
 • Αποφασίζουμε για το όνομα (nome) που θα έχει το wiki μας. Συνήθως φέρει την περιγραφή του περιεχομένου του. Είναι έγκυρο ένα όνομα μόνον εάν τσεκαριστεί με ν. Ακολουθούμε και γράφουμε όλα τα στοιχεία που θα μας δοθούν.
 • Μπαίνουμε στο περιβάλλον wiki έχοντας κάνει log in (ή κουμπί πάνω δεξιά: entra). Γράφουμε όνομα utente και passaword και κατόπιν προχωρούμε σε αλλαγές.
 • Πάντοτε πρέπει να έχουμε στο νου μας πως για οποιαδήποτε αλλαγή (modifica), επιλέγουμε προεπισκόπηση (visualizza anteprima), με σκοπό να δούμε εάν το αποτέλεσμα μας ικανοποιεί, και στην συνέχεια πάντα αποθηκεύουμε (salva la pagina), διαφορετικά οι αλλαγές που κάναμε δεν θα ισχύουν.
 • Σε οποιαδήποτε αλλαγή κάνουμε, δεν ξεχνάμε να υπογράψουμε δίπλα, για να φαίνεται ποιος και πότε έκανε την αλλαγή. Κάτι τέτοιο πραγματοποιείται εύκολα επιλέγοντασ το κατάλληλο εικονίδιο (δες παρακάτω).
 • Για κάθε αλλαγή είπαμε ότι επιλέγουμε το modifica. Κατόπιν, ανοίγει το παράθυρο όπου θα μπορούμε να γράψουμε το κείμενο που επιθυμούμε, και να κάνουμε τις απαραίτητες μορφοποιήσεις επιλέγοντας από τη γραμμή εργαλείων: γραμματοσειρά, bold,italics,underline,διαγραφή, κουκίδες, αρίθμηση, στοίχιση, επισύναψη (collegamento): text to display (το κείμενο/ λέξη που θα είναι ενεργή) και επιλογή εάν γίνει στο ίδιο το wiki (to a wiki page) ή σε εξωτερική σελίδα (to an external page)
 • Εικόνα: πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο είτε (carica) αναζητάμε εικόνα που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή μας, είτε (trova) αναζητάμε στο Διαδίκτυο. Κατόπιν, προσφέρονται πληροφορίες για την ονομασία της εικόνας, τις διαστάσεις, τη στοίχιση και προαιρετικά γράφουμε ένα λογότυπο (didascalia). Επιλέγουμε το insert file, εμφανίζεται το μήνυμα εάν έγινε επιτυχώς η εισαγωγή και πατάμε, τέλος, το κουμπί για επιστροφή (return to editing).
 • Παρουσίαση εικόνων: επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί, μας εμφανίζεται το μήνυμα (vuoi fare una presentazione o una galleria di foto?). Επιλέγοντας το crea presentazione ή το crea galleria, φτιάχνουμε τη δική μας παρουσίαση και προβολή εικόνων.
 • Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει και η εισαγωγή βίντεο ή πινάκων.
 • Για την υπογραφή μας (απαραίτητη για να γνωρίζει ο κάθε χρήστης ποιος έγραψε τι και πότε) επιλέγουμε signature.
 • Εάν θέλουμε να προσθέσουμε κάποια κατηγορία (aggiungi categoria) επιλέγουμε το αντίστοιχο κουμπί και πραγματοποιούμε όσα γνωρίζουμε ήδη.

Οι επιλογές είναι άπειρες και ο κάθε χρήστης είναι καλό να στηρίζεται στη δημιουργικότητά του και στην τάση του για ανακάλυψη, ώστε να αναζητήσει και να βρει το θησαυρό που κρύβει η Τεχνολογία και το Διαδίκτυο.

Ιωάννα Τύρου